Obchodní podmínky

Do 30tidenní lhůty se nepočítá doba, kdy servis čeká na dodání náhradních dílů, tedy o tuto čekací dobu se lhůta na opravu prodlužuje.Pokud se oprava neuskuteční z důvodu ceny, nedostupnosti ND, storna zákazníkem, nebo problém nespadá do záruky, bude účtován poplatek 100,- Kč, při obtížnější identifikaci závady do 300,- Kč např. (TV). Při opravě přístroje zasaženého kapalinou může dojít při servisním zákroku k zhroucení přístroje (např. nelze zapnout,nelze nabíjet, nekomunikuje s PC, druhá strana neslyší, kolísá signál, atd.) Při převzetí protokolu zákazník akceptuje možnost výskytu těchto chyb.Na MT zasažený kapalinou nelze uplatňovat záruku! V případě odblokování,přehrání SW nebo nahrání jiného jazyka nelze ručit za případné komplikace,nefunkčnost přístroje či ztrátu dat. Opravené zařízení bude skladováno bezplatně po dobu 30 kalendářních dní. Po uplynutí této doby bude učtováno 20Kč. za 1 den po dobu 3 měsíců. Po uplynutí této doby bude zařízení zlikvidováno pro uhradu nákladů na opravu.